Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO – informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toolmet Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
Dane kontaktowe: tel. 77 456 76 86, e-mail: biuro@toolmetsc.pl

Zapewniamy , że dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych. Wyrażone zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdej chwili cofnięte. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy nas poinformować o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia skierowanego na nasz adres korespondencyjny lub konto e-mail: biuro@toolmetsc.pl

Dane osobowe gromadzimy w następujących celach: zawierania i realizacji umów oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, realizacji zamówień, płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków przewidzianych prawem takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, archiwizowanie, ochrona praw w tym egzekwowanie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych oraz prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
Scroll to Top