Wycinarki plazmowe i gazowe CNC

Wycinarki plazmowe i gazowe CNC GATO

Źródło plazmy:

Źródła przecinarki plazmowej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać wy­maganiom klientów poszukujących ekonomicznego źródła plazmowego o maksymalnie dużej wydajności. Wielofunkcyjne źródło prądu o wysokiej wydajności, o prostej obsłudze i z niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Niezawodność zapewniona dzięki chłodzeniu cieczą palników, któ­rych żywotność elektrod i dysz szacowana jest na 5-krotnie większą niż innych rozwiązań konku­rencyjnych. Wysoki dopuszczalny cykl roboczy. Sterowanie mikroprocesorowe ustawieniami pa­rametrów łuku plazmowego i gazów eksploatacyjnych. Możliwość automatycznego znakowania elementów. Cięcie wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Wycinarka plazmowa

Technologia:

Technologia zastosowana przez Naszych inżynierów pozwala na optymalne wykorzystanie parametrów, rodzajów i przepływów ga­zów z źródłem prądu. Dodatkowo ustawienia parametrów prędkości i wejścia dostępne są wyłącznie dla źródeł plazmowych typu HD.
Stosowana technologia wykorzystuje automa­tyczną konsolę gazową i duże możliwości ste­rowania przez co współczynnik grubości bla­chy do minimalnej średnicy to aktualnie 1 : 1.

Pomiar grubości blachy:

Nasze przecinarki plazmowe wykorzystują metodę pomiaru grubości blachy podczas cięcia plazmowego. Nasza me­toda łączy trzy rodzaje pomiaru. Łukowy, dotykowy i pojemnościowy.

  1. Pomiar łukowy – używany do silnie zabrudzonych, zardzewiałych lub pomalowanych cienkich stali.
  2. Pomiar dotykowy – podobnie jak łukowy, a dodatkowo pomalowanych grubych stali. Podczas tej metody nie występuje silne zużycie dyszy jak dla pomiaru łukowego i pojemnościowego.
  3. Pomiar pojemnościowy – wykorzystywany kiedy elektryczny kontakt pomiędzy materiałem ciętym a palnikiem jest możliwy. Opcja ta pozwala na zaoszczędzenie czasowe min. 1 godz. pracy w 1000 przebiciach.
Wycinarka plazmowa

Automatyczna konsola gazowa:

Funkcjonalność automatycznej konsoli gazowej jest wskazaniem do stosowania w każdej nowo­czesnej maszynie CNC. Konsola zintegrowana jest z sterowaniem CNC, oprogramowaniem, kartą sieciową i serwozaworami. Pozwala to na zarządzanie parametrami dotyczącymi gazów, parame­trów cięcia.
Automatyczna konsola gazowa poszerza możliwości zastosowania źródeł cięcia plazmowego. Umożliwia szybkie i łatwe zmiany parametrów grubości i rodzaju materiałów z zminimalizowa­niem do zera ewentualnych pomyłek operatora.
System składa się z konsoli do wyboru gazów z panelem sterowania oraz konsoli do regulacji ciśnienia.
Konsole pomiędzy sobą i źródłem prądu komunikują się za pomocą sieci CAN. Operator ma moż­liwość wyboru gazów roboczych oraz regulacji nastaw ciśnienia gazu w trybie automatycznym i manualnym. W trybie manualnym operator może ustawić wszystkie parametry procesu. Nato­miast w trybie automatycznym ustawia podstawowe parametry rodzaju i grubości materiału, ro­dzaj stosowanego gazu. Natężenie prądu zostanie dobrane automatycznie.

Scroll to Top